Popraw poniższe błędy:

OK
Weź udział
Sprawdź regulamin
Adres zamieszkania
Nazwa i adres urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania
Czy po raz pierwszy wskazujesz w deklaracji PIT miejsce zamieszkania w Gminie Siechnice?
Od ilu lat mieszkasz w Gminie Siechnice?
Zaznacz zgody:
Oświadczam, że mam ukończone 18 lat i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „Siechnicka Szczęśliwa Siódemka – płać podatki w Gminie Siechnice” wraz z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego wszystkie postanowienia.
GWARANTUJEMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Organizator akcji promocyjnej wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych jej uczestników odbywało się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej są niezbędne organizatorowi akcji jedynie w celu jej przeprowadzenia, szczegóły w REGULAMINIE
(42) 636 90 97
(42) 636 90 93
biuro@smolar.pl www.smolar.pl ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź